Zavaros napok…

A szabadságharcosok és a kijevi junta csapatai is kimerültek

2014. július 31.

Az elmúlt két-három nap az ellentmondásos események, illetve álhírek ideje volt.

1. Ami a legfontosabb: a junta közvetlen katonai célja:

A két szomszédos megyének – Donyeck és Luganszk – gyakorlatilag már csak a székvárosai, illetve környéke áll a népfelkelők ellenőrzése alatt. EZ A KÉT TERÜLET AZONBAN PILLANATNYILAG MÉG EGY EGYSÉGES TERÜLETET ALKOT. A junta közvetlen célja: elvágni egymástól a két területet – ami teljessé tenné mind a két székváros, Donyeck és Luganszk, bekerítését. Ezt a célt szolgálják a Gorlovka és környéke (Sahtyorszk, Torez városa) elleni hadműveletek. EBBE A (HADMŰVELETI) ZÓNÁBA TARTOZIK A MALÁJ UTASSZÁLLÍTÓ LEZUHANÁSÁNAK SZÍNHELYE IS.

Gorlovka körül csaknem bezárul az ostromgyűrű. A harcok most elővárosáért, Sahtyorszkért folynak. Sahtyorszkot a junta egyszer már elfoglalta – de a luganszki néphadseregnek sikerült kiverni őket onnan. Ám az ostrom folytatódik. A junta ismét Sahtyorszk elővárosában van, a városban utcai harcok kezdődtek. (Sahtyorszk elfoglalása bezárná az ostromgyűrűt Gorlovka körül.)

A junta észak felől nyomul Donyeck felé – sikerült több, stratégiai fontosságú települést elfoglalniuk. Ha tervük sikerül, elvágják egymástól Donyeck és Luganszk megyét (az utóbbi keletre terül el Donyeck megyétől).

A harcok – mint már megszokhattuk – az ostromlott települések, azok civil infrastruktúrájának kíméletlen lövetésével folyik. Gorlovka és Donyeck környékén TALÁLAT ÉRT VEGYI ÜZEMEKET, AMELYEK ÉGNEK, ÉS AMELYEK SÚLYOS KÖRNYEZETI KATASZTRÓFÁVAL FENYEGETNEK.

Immár Donyecket is bombázták foszforbombákkal. (Ennek képeit még a magyar televízió is mutatta – csak éppen nem említették: mik azok a fehér színű, az égboltról alászálló képződmények, amelyekről mi már tudjuk: a milliós nagyvárosra hulló foszforbombák füstcsíkjai.)

2. A – MEGLEHET – ÁLHÍREK EGYIKE: A JUNTA RÖVID (mintegy 80 km-es) HATÓTÁVOLSÁGÚ BALLISZTIKUS RAKÉTÁKAT LŐTT KI. Mint kiderült: Sznyezsnoje városra. E rakéták robbanófejei egyenként 453 kg. robbanóanyagot – repeszbombákat – tartalmaznak, amelyek becsapódásuk körzetében egyidejűleg több tucat ember elpusztítására, nagy körzetben pedig az infrastruktúra letarolására képesek.

AMI A KÜLÖNÖS: A HÍRT A CNN KÖZÖLTE, AMERIKAI FORRÁSOKRA HIVATKOZVA. E források szerint műholdas megfigyelő állomásaik látták e ballisztikus rakéták kilövését. MAGYARÁN: FELTÁRTAK OLYASMIT, AMIT – AZ UTASSZLLÍTÓVAL KAPCSOLATBAN – MÉG TAGADTAK. HOGY TUDNIILLIK LÁTTÁK AZT A (Z UKRÁN) LÉGVÉDELMI RAKÉTÁT, AMELY LELŐHETTE A GÉPET. És látták azt a két ukrán vadászgépet, amelyeknek (amelyek egyikének) szintén köze lehetett az utasszállító szerencsétlenségéhez. De erről majd kicsit később.

A junta – magától értetődik – ezt tagadja. De nincs mit tenni: amerikai megfigyelőállomások látták a rakétát. A KÉRDÉS INKÁBB ITT AZ: HA AZ AMERIKAI TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS (IS) TAGADJA, HOGY JÚLIUS 17-ÉN ÉSZLELTÉK AZ UTASSZÁLLÍTÓ FELÉ FELLŐTT (UKRÁN) RAKÉTÁT – AKKOR MIÉRT LEPLEZTÉK LE MOST A BALLISZTIKUS RAKÉTÁT? (Amivel, egyebek mellett, újabb bizonyságát adták: AZ UTASSZÁLLÍTÓT AZ UKRÁN HADSEREG LŐTTE LE. MAGYARÁN: A KIJEVI JUNTÁNAK KELL FELELNIE az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által HÁBORÚS BŰNTETTNEK MINŐSÍTETT CSELEKMÉNYÉRT: az utasszállító lelövéséért.

A valószínű válasz: ROSSZUL ÁLL A SZÉNÁJUK. NEM LEHET MÁR SOKÁ TITKOLNI A JUNTA HÁBORÚS BŰNTETTÉT. AMIVEL A KIJEVI VEZETÉS – elvileg – még a Nyugat előtt is ILLEGITIMMÉ VÁLIK, ÉS AMELYNEK VEZETŐIRE A HÁGAI TÖRVÉNYSZÉK VÁR. (És amivel kapcsolatban azok is megégetik magukat – közöttük a Nobel-békedíj 2012. évi kitüntetettje, az EU – akik az emberi jogok világcsendőreiként, szárnyaik alá vették a tömeggyilkos, fasiszta hóhérokat. Akik aljas céljaik érdekében nem csak saját, de más országok állampolgárainak életét sem kímélik.)

A furcsa, valószínűleg álhírek egyike: a Wahrheit für Deuschland c. német lapnak nyilatkozott állítólag annak a két ukrán vadászgép egyikének pilótája, amelyeket az utasszállító nyomában láttak. Feltárta: Ő LŐTTE LE AZ UTASSZÁLLÍTÓT. Ez ugyan kevéssé tűnik valószínűnek, viszont ANNAK BEISMERÉSÉT JELENTI: AZ UKRÁN HADSEREG LŐTTE LE AZ UTASSZÁLLÍTÓT.

Tartsuk mindezt emlékezetünkben arra az esetre, ha a vizsgálat mégis Oroszországot, vagy “az általa támogatott felkelőket” hozná ki bűnösökként!

Erre megvan az esély: Hollandiában megütközéssel fogadták, és rosszallásuknak adtak hangot annak kapcsán, hogy az ukrán kormány – még a vizsgálatok lezárulta (sőt elkezdése) előtt (!) – a vizsgálóbizottságra hivatkozva azt kürtölte világgá: az utasszállítót rakéta lőtte le. Joggal kérdezték: KI ADTA KI AZ ADATOKAT AZ UKRÁNOKNAK? (Tartok tőle, hogy mi megmondhatjuk: az angolok. Azok, akik – sajnálatos módon – a malájoktól megkapták a fekete dobozokat. Azok az angolok, akik éveken át az Egyesült Államokkal teljes egyetértésben hazudoztak a világnak “az iraki tömegpusztító fegyverekről”. Holott például Putyin orosz elnök kifejezetten ragaszkodott /volna/ ahhoz, hogy a vizsgálatot a Nemzetközi Polgári Légügyi Szervezet, az ICAO hozzáértő és pártatlan szakértői végezzék el.)

A fentiekben ismertetett célkitűzéseik mellett a juntának van még egy célja: KATONAI ERŐVEL ELFOGLALNI A GÉP LEZUHANÁSÁNAK HELYSZÍNÉT. (Nem nehéz elképzelni, mi történne ebben az esetben: azonnal megsemmisítenének minden lehetséges, esetleg még megmaradt tárgyi bizonyítékot. Ezt a célt szolgálta, egyebek mellett, a Sznyezsnoje város elleni, állítólagos ballisztikus rakétatámadás is. Ez a város ugyanis 15 km-re található az utasszállító lezuhanásának színterétől.)

A Donyecki Népköztársaság hatóságai arról számoltak be: AZ EBESZ (EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET) HELYSZÍNEN DOLGOZÓ SZAKÉRTŐI MINDEN LEHETSÉGES MÓDON SEGÍTIK A JUNTA CSAPATAINAK OFFENZÍVÁJÁT. (A donyecki hatóságok ezért egyes hírek szerint úgy döntöttek: BESZÜNTETIK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET AZ EBESZ-SZEL a vizsgálatokban – bár a hírt utóbb cáfolták. A néphadsereg helyszínen tartózkodó egységeinek parancsnoka elmondta, hogy egyik feladatuk a helyszín lezárása és biztosítása, s arról is beszámolt, hogy egységét bekerítés, megsemmisítés fenyegeti.)

Hollandia már felszólította Valcman bábelnököt: (korábbi ígéretéhez híven) azonnali hatállyal szüntesse be a hadműveleteket a repülőgép-szerencsétlenség színhelyén.

3. Ellentmondásos a hadihelyzet, illetve annak értékelése is.

A kíméletlen ágyúzás, belövések miatt az ostromlott települések lakossága részben ösztönösen menekül, részben a donyecki és luganszki hatóságok maguk látnak hozzá a kitelepítéshez. Az elmúlt 24 órában a tüzérségi tűznek Donyeck megyében 19, Lugansz megyében egy ember esett áldozatául. Nagyon sok a sebesült.

A (fasiszta rohamosztagosokból álló) nemzeti gárda az egyik település környékén csapdát állított, és tűz alá vett egy menekülteket szállító autóbuszt. Egy hároméves kisgyermek meghalt.

Minthogy tendenciává vált, hogy a junta seregei az eszközökben, módszerekben nem válogatva, a lakóépületeket lövik (és emiatt egyre nagyobb arányban esnek áldozatul civilek), 29-ÉN MIND LUGANSZK, MIND DONYECK VEZETÉSE – immár harmadszor – OROSZORSZÁG AZONNALI BEAVATKOZÁSÁT, OROSZ BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓ KIKÜLDÉSÉT KÉRTE, tekintettel a helyzet tarthatatlanságára. Igor Sztrelkov, a donyecki néphadsereg vezetője kertelés nélkül, drámaian tárta fel a helyzetet: a néphadsereg soraiban a szükségesnél sokkal kevesebben harcolnak. ÁM AZOKNAK SEM TUDNAK MINDIG FEGYVERT ADNI, AKIK BEÁLLNAK ÖNKÉNTESNEK: NINCS ELEGENDŐ. A juntának nyomasztó a fölénye nemcsak létszámban, de kiváltképpen haditechnikai felszereltségben. Sztrelkov figyelmeztetett: a junta semmitől sem fog visszariadni, hogy a két székvárost térdre kényszerítse. Értékelése szerint: LEGALÁBB 80 EZER JÓL KIKÉPZETT ÉS FÖLFEGYVERZETT HARCOSRA LENNE AHHOZ SZÜKSÉG, HOGY A JUNTA CSAPATAINAK OFFENZÍVÁJÁT FELTARTÓZTASSÁK, ILLETVE ELLENTÁMADÁSBA MEHESSENEK ÁT.

4. A helyzet a jelek szerint valódi drámai végkifejlet felé közeledik. A JUNTA NYOMASZTÓ FÖLÉNYŰ OFFENZÍVÁJA MÖGÖTT a számára is közelgő összeomlás rejtőzik. Anyagi-technikai eszközeik kimerülőben vannak (a “pénzügyminiszter” szerint augusztus 1-től elfogy a pénz a büntető terrorhadjárat finanszírozására). A junta a jelek szerint gyakorlatilag sorsára hagyta a határtérségben bekerített csapatait, amelyek immár elviselhetetlen életfeltételek közepette kénytelenek védekezni. Emiatt, illetve a megtorló hadjárat céljainak meg nem értése miatt, tömegessé vált a dezertálás. A népfelkelők szerint a hadjárat kezdete óta a junta több mint 1300 katonát veszített, ötezren dezertáltak. Pótlásukra, illetve a most indult (döntőnek szánt) offenzíva céljaira kezdődött el a harmadik, módszereiben brutális mozgósítás – ami újabb dezertálásokhoz, illetve a mozgósítás elleni megmozdulásokhoz vezet az ország egész területén.

A határtérségben bekerített ukrán csapatok legénysége közül mind többen próbálnak orosz területre menekülni. Folytatódik az ukrán fél azon pofátlansága is, hogy sebesültjeit az orosz határőrség nyakába varrja. Legutóbb már a nemzeti gárda is volt olyan pimasz, hogy sebesültjeinek ellátását az orosz hatóságoktól kérte (amit azok – érthetetlen módon – még teljesítettek is). Annak ellenére, hogy köztudott: a kényszerrel besorozott ukrán katonákkal szemben kik is azok a nemzeti gárdisták. Ugyanazok, akik tüzet nyitottak a menekülők előbb említett autóbuszára. Ugyanazok, akik nem sokkal később (újra) tüzet nyitottak egy másik orosz határállomásra. Ugyanazok, akik Ukrajna belsejében pokollá teszik az oroszok, az Oroszországgal való jó kapcsolatok híveinek életét. Akik jelszava: “Muszkákat a bitóra!”

A szankciókkal, az oroszellenes rágalmak és koholmányok világgá kürtölésével egy időben John Kerry amerikai külügyminiszter hirtelen arról kezdett beszélni (ő, és nem az illetékes!), hogy Kijev kész lenne a párbeszédre, a békés megoldásra Oroszországgal. Végig kell olvasni az émelyítő hazugságot és ömlengést ahhoz, hogy az utolsó sorban rábukkanjon az ember a döntő feltételre: “Porosenko béketerve alapján”.

Major János

Az információk többségének forrása: http://rt.com/tags/ukraine/