Közgyűlés és vezetőségi ülés

Meghívó a Marx Károly Társaság éves rendes vezetőségválasztó közgyűlésére és vezetőségi ülésére

Időpontja: 2013. március 23-án, szombaton

A vezetőség ülése: 9.00

A vezetőségi ülés napirendjén: a közgyűlés előkészítése az alább szereplő napirend alapján.

A közgyűlés: 10.30-tól 13.00 óráig

Helye: Bp. II. ker. Zsigmond tér 8, I. em. (kapucsengő: 14)

A Közgyűlés javasolt napirendje:

Megemlékezés tavaszi ünnepeinkről

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása (levezető elnök, jkv. vezető, jkv. hitelesítők, szavazatszámlálók) és a napirend elfogadása.

2. A vezetőség beszámolója a politikai helyzetről és Társaságunk tevékenységéről, feladatairól.

Előadó: Dr. Tenner György, a Társaság elnöke.

3. Beszámoló a Társaság szervezeti életéről, a tagrevízióról, pénzügyi helyzetünkről. Gondolatok a Társaság fenntartásáról.

Előadó: Hirschler Tamás ügyvezető titkár.

4. Vita, majd szavazás a vezetőség, és külön az ügyvezető titkár beszámolójáról (a pénzügyi helyzetünkről külön szavazunk).

5. A számvizsgáló bizottság jelentése a 2010-es év gazdálkodásáról, annak megvitatása, szavazás.

6. A jelölőbizottság javaslatainak előterjesztése, a személyi javaslatok megvitatása, majd az új vezetőség megválasztása.

7. Egyebek, bejelentések.

A vezetőségi ülés és a közgyűlés a Marx Károly Társaság minden tagja előtt nyitott. A Közgyűlésen szavazati joggal valamennyi, a tagsági követelménynek (a tagság írásban megerősített vállalása, ez évre – de min. időarányosan – rendezett tagsági díj) eleget tevő tag rendelkezik.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanazon a napon, 2013. március 23-án, 11.00 órától ugyanazon a helyszínen tartjuk, azonos napirenddel. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Kérjük, jelenléteddel támogasd Társaságunkat!

A Marx Károly Társaság Vezetősége