2013-as évfolyam

2013. december

Az újság letöltéséhez kattintson ide!

Tartalom:
In memoriam Szigeti József
HIRSCHLER TAMÁS – MORVA TAMÁS – TENNER GYÖRGY: Miért igen és miért mégis igen
Szociális Kiáltvány
RÉVÉSZ JÓZSEF: Szigeti József, a filozófus (1921–2012)
SZIGETI JÓZSEF: Feljegyzés Lukács György: Az esztétikum sajátosságai című könyvéről
KRAUSZ TAMÁS: Meggyőződés és hit egy memoár tükrében
SZIGETI PÉTER: A materialista lételmélet perspektívájáról
SIMOR ANDRÁS: Szigeti József irodalomkritikáiról, nézeteiről
Offen-siv
FARKAS PÉTER: Kína a szocializmus vagy a kapitalizmus útján halad?
MARC VANDEPITTE: Gazdasági reformok: a kínaiaknak, vagy inkább a Nyugatnak jók?
HSZI CSIN-PING : Védjük meg értékeinket a nyugati invázió ellen!
DANIELLE BLEITRACH : A munkafeltételek valósága Kínában
A Marx Károly Társaság közleményei

2013. október

Az újság letöltéséhez kattintson ide!

Tartalom:
A Marx Károly Társaság tovább él
Bevezető a Rozsnyai-konferencián elhangzott előadások összefoglalóihoz
SZERDAHELYI ISTVÁN: Rozsnyai Ervin, a Hegel-kutató
SZIGETI PÉTER: „Népszellem, szervesség, történetiség”
HARSÁNYI IVÁN: Rozsnyai Ervin és fasizmuselemzése
KRAUSZ TAMÁS: Az újfasizmus feltámadása Kelet-Európában: okok és következmények
FARKAS PÉTER: Transznacionális monopolkapitalizmus
ARTNER ANNAMÁRIA: Globális ciklusok és áthárítási mechanizmusok
MORVA TAMÁS: A szocializmus helye a történelemben
BALTA CSABA: A kapitalizmusból való kiút és az árutermelés Rozsnyai Ervin munkásságában
VÍGH LÁSZLÓ: Szocializmus vagy átmenet?
SIMOR ANDRÁS: Rozsnyai Ervin verseiről
DALOS GYÖRGY: Tartás és magatartás
Három dokumentum a nemzetközi civilmozgalmak radikalizálódásáról
A Szociális Világfórum (SZVF) Szociális Mozgalmak Közgyűlésének nyilatkozata
A Közép- és Kelet-Európai Szociális és Környezetvédelmi Fórum közös nyilatkozata
A 2013. június 7-9-i Alternatív Csúcs értékelése
A Marx Károly Társaság közleményei