Meghívó konferenciára

Konferencia a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulója alkalmából

Időpont: 2017. október 30-án, hétfőn 14.00-tól 18.50-ig.
Helyszín: Kossuth Klub 1088 Bp., Múzeum u. 7.
A levezető elnök: Szász Gábor

14.05   Megnyitó.
14.10   Krausz Tamás: Megbukott-e az orosz forradalom?
14.40   Harsányi Iván: Mire kellett az októberi forradalom?
15.00   Wiener György: A permanens forradalom marxi elmélete a történelemben.
15.20   Kérdések, 2 perces hozzászólások, válaszok.
15.40 Kávészünet.
16.00   Farkas Péter: Mikor volt a „Thermidor” a Szovjetunióban? (Rozsnyai E. hagyatéka.)
16.20   Benedikt Szvetlána: Fiatalon a Szovjetunióban. (Korreferátum.)
16.30   Szende György: Kommunista pártok a mai Oroszországban. (Korreferátum.)
16.40    Kérdések, 2 perces hozzászólások, válaszok.
17.00 Kávészünet.
17.20   Kerekasztalbeszélgetés: kapitalizmuskritikus civilek és pártok a forradalmi tendenciák újraindulásának feltételeiről.

Bevezetőt tart Szász Gábor, felolvassa Szigeti Péter: A marxi elmélet megszüntetve-megőrzött érvényességéről c. üzenetét.

Háttérgondolatok a kerekasztalbeszélgetéshez. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közelgő centenáriumához akkor lehetünk méltók, ha a forradalom vezetőjének, Leninnek a politikai „munkamódszerét” példának tekintve készülünk a társadalmi változásokra. Ő alaposan elemezte a kor társadalmi-politikai tartalmát, a gazdasági körülményeket, valamint a történelmi jelentőségű változások objektív és szubjektív feltételeit. Elméletileg és szervezetileg is felkészült arra, hogy ha a társadalmi feszültségek annyira kiéleződnek, hogy a tömegek megmozdulnak a változás érdekében, akkor e folyamatot progresszív irányba lehessen terelni, mintegy modulátorként hatva az események folyamatára. Ma is az a feladatunk, hogy bonyolult korunk fő tartalmát megértsük, és elméletileg is felkészüljünk a tőkén túli társadalomért folyó küzdelemre. (Sz. G.)

18.40 Összegzés, zárás.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőségei szerint járuljon hozzá a terembérlethez!

Marx Károly Társaság